۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • خانه
  • محصولات مناسب پوست نرمال

محصولات مناسب پوست نرمال

پوست مو زیبایی مجله ایران دخت

بایدها و نبایدها برای پوست معمولی

مدیر محتوا
بایدها و نبایدها برای پوست معمولی اگر زمانی که در آینه نگاه می کنید صورتی منعطف نرم و با روزنه های ظریف را مشاهده می کنید پس شما دارای پوست نرمال و یا معمولی هستید. این نوع پوست بهترین و متعادل ترین انواع پوست است. پوست نرمال یا معمولی در