۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

مدل رنگ موی ۲۰۲۰

پوشاک و مد مجله ایران دخت

ترند رنگ موی سال ۲۰۲۰ چه رنگ هایی است؟

صدیقه مخلوق پور
ترند رنگ موی سال ۲۰۲۰ چه رنگ هایی است؟ شروع سال جدید و البته بهار همیشه بهترین زمان برای تغییرات جدید است. رنگ موی سر برای خانم ها یکی ازین تغییرات بزرگ است که البته تغییر اساسی به ظاهر آن ها می دهد. بهتر است این تغییرات صرفا برای پیروی