۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

مدیریت شغلی

مقالات ایران دخت

آیا شما هم Flow را تجربه کرده اید؟

مدیر محتوا
آیا شما هم Flow را تجربه کرده اید؟ در علم روانشناسی، Flow یا همان Zone به حالت ذهنی اطلاق می شود که یک شخص در حال انجام یک فعالیت چنان با شور و ذوق در آن کار تمرکز دارد و در آن درگیر است که با لذت تمام در آن