۳ خرداد ۱۴۰۳
  • خانه
  • مرضیه ارفعی الین بانوی سرتیپ ایرانی

مرضیه ارفعی الین بانوی سرتیپ ایرانی

بانوان موفق

مرضیه ارفعی اولین بانوی سرتیپ ایرانی

فاطمه میرزایی
مرضیه ارفعی اولین بانوی سرتیپ ایرانی ، مرضیه ارفعی اولین بانوی سرتیپ ایرانی   مرضیه ارفعی اولین بانوی سرتیپ ایرانی : تیمسار سرتیپ دکتر مرضیه ارفعی نخستین زنی است که در ارتش ایران به درجه سرتیپی رسید. تولد : مرضیه ارفعی در یک خانواده ایرانی در سال ۱۲۸۰ در شهر