۱ خرداد ۱۴۰۳

مری بویس

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب کانون دین زردشت در ایران

هادی گراوندی
کتاب کانون دین زردشت در ایران کانون دین زردشت در ایران: این کتاب حاصل سفر پژوهشی مری بویس، ایرانشناس و استاد مطالعات زردشتی،به ایران و تحقیقات میدانی اوست.  بویس در سال ۱۹۶۳ به مدت یک سال در کرمان، یزد و شریف آباد اردکان اقامت می کند.  زندگی دینی، آیین ها