۱۱ اسفند ۱۴۰۲

مزایا ترک سیگار

سلامت و درمان مجله ایران دخت

مزایای ترک سیگار چیست؟

هادی گراوندی
مزایای ترک سیگار چیست؟ ۲۰ دقیقه پس از قطع مصرف سیگار : تعداد ضربان قلب و فشار خون کاهش پیدا می‌کند. ۱۲ساعت پس از قطع مصرف سیگار : سطح مونوکسید کربن خون به حد طبیعی برمی گردد. ۲ هفته تا ۳ ماه بعد از قطع مصرف سیگار : جریان خون