۷ اسفند ۱۴۰۲
  • خانه
  • مسابقه هفتگی ایران دخت،شکل و فرم مختلف اندام ها،شکل و فرم های بدن،فرم بدنی A شکل (گلابی شکل و یا مثلث)

مسابقه هفتگی ایران دخت،شکل و فرم مختلف اندام ها،شکل و فرم های بدن،فرم بدنی A شکل (گلابی شکل و یا مثلث)

تغذیه و تناسب اندام مجله ایران دخت

شکل و فرم مختلف اندام ها

مدیر محتوا
شکل و فرم مختلف اندام ها ، نتیجه مستقیم ژنتیک و همچنین شیوه زندگی شماست. بخش ژنتیک که غیر قابل تغییر می باشد اما با تغییر شیوه و سبک زندگی خود یعنی تغییر عادات غذایی و ورزشی، قدرت تغییر این وضعیت را دارید. اگر تجربه ی بدنسازی داشته باشید می