۲۸ خرداد ۱۴۰۳

مسلبقه هفتگی

مجله ایران دخت معرفی مواد آرایشی بهداشتی

پرایمر چیست ؟؟؟

مدیر محتوا
پوست صاف ، یکدست و درخشان مورد توجه همه ی افراد است، چه کسانی که آرایش غلیظ می کنند و یا چه کسانی که فقط از یک مرطوب کننده و رژ لب استفاده می کنند. برای این دسته از افراد استفاده از پرایمر در آرایش الزامی است. پرایمر، پایه ی