۴ تیر ۱۴۰۳
  • خانه
  • مضرات قارچ گانودرما چیست

مضرات قارچ گانودرما چیست

تغذیه و تناسب اندام مجله ایران دخت

قارچ گانودرما واقعا مفید است؟

صدیقه مخلوق پور
قارچ گانودرما با نام علمی Ganoderma Lucidum از گونه قـارچ های قرمز است. بر خلاف باور عمومی، همه قارچ های قرمز سمی نیستند. این قارچ در مناطق گرم و مرطوب آسیا میروید. این قارچ هزاران سال اسـت کـه عضو ثابت طب شرقی اسـت. با این کـه بیشتر افراد این قارچ