۱۰ مهر ۱۴۰۲
  • خانه
  • معرفی سولماز عباسی بانوی قایقران

معرفی سولماز عباسی بانوی قایقران

بانوان موفق

معرفی سولماز عباسی بانوی قایقران

فاطمه میرزایی
معرفی سولماز عباسی بانوی قایقران ، زندگی نامه سولماز عباسی ، بیوگرافی سولماز عباسی ، سولماز عباسی ، بیوگرافی سولماز عباسی ، زندگی نامه سولماز عباسی    معرفی سولماز عباسی بانوی قایقران : تولد :     ایراندخت بانو سـولماز عبـاسی آزاد، متولد ۲۹ دی ماه، در سال ۱۳۶۳ در شهر