۸ مهر ۱۴۰۲

ملزومات خیاطی

پوشاک و مد مجله تخصصی زیبایی و سلامت

آشنایی با ملزومات خیاطی

هادی گراوندی
آشنایی با ملزومات خیاطی وزنه تصویر برای ثابت نگه داشتن الگو روی پارچه هنگام برش علاوه بر سوزن ته گرد از وزنه هم می توان استفاده کرد. توجه داشته باشید در بعضی از پارچه ها مانندچرم، ساتن و … نمی توان سوزن ته گرد به کار برد باید از وزنه