۲۷ خرداد ۱۴۰۳

مهندسان ژنتیک

تغذیه و تناسب اندام مجله ایران دخت

محصولات تراریخته مضر هستند یا نه؟

صدیقه مخلوق پور
محصولات تراریخته دانشمندان راه های جدیدی برای وارد کردن ژن برای بوجود آمدن صفات خاص در DNA گیاهان و حیوانات پیدا کرده اند. حال به بحث و تبادل نظر درباره ی تغییرغذایی که ما می خوریم و دنیایی که در آن زندگی می کنیم می پردازیم. چه کسانی غذاهای تراریخته