۱۲ مهر ۱۴۰۲

مواد مورد نیاز

پوشاک و مد مجله تخصصی زیبایی و سلامت

روش های براق کردن جواهرات

روش های براق کردن جواهرات روش های تمیز و براق کردن طلا و جواهرات :   با گذشت زمان جواهرات کدر و لکه دار می شوند، اما تمیز کردن منظم باعث درخشندگی آن می شود. بیشتر زیبایی جواهرات، درخشش آن است. طلا اگرچه مانند نقره لکه دار نمی شود اما به