۱۳ اسفند ۱۴۰۲
  • خانه
  • موارد منع استفاده از لیزر

موارد منع استفاده از لیزر

پوست مو زیبایی مجله ایران دخت

هر آنچه در مورد لیزر موهای زائد بدن باید بدانیم

مدیر محتوا
هر آنچه در مورد لیزر موهای در سالیان اخیر شاهد پیشرفت چشمگیر رفع موهای زائد از طریق استفاده از لیزر هستیم زیرا تنها روشی است که به صورت دائم (نه قطعا) سبب از بین رفتن موهای زائد شده و در صورتی که توسط پزشک متخصص انجام شود به پوست محل