۲۶ خرداد ۱۴۰۳

موفقیت ها

بانوان موفق

سهیلا سلحشور کارآفرین موفق

سهیلا سلحشور کردستانی کارآفرین موفق : بانو سهیلا سلحشور کردستانی، کارآفرین موفق در زمینه صنعت و تولید، در داخل کشور چرخ تولید را به گردش درآورده است. همچنین ایشان توانسته اند که در زمینه های مختلفی فعالیت داشته باشند و خدمت رسانی های بزرگی به جامعه کنند. مدارک بانو سلحشور