۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

مومک

مجله ایران دخت معرفی مواد آرایشی بهداشتی

نکاتی که باعث می شوند بنداندازبرقی بخریم

صدیقه مخلوق پور
بندانداز برقی همانطور که از نامش پیداست وسیله ای برقی برای از بین بردن موهای صورت یا بدن به روش بند انداختن است که در آن مـوهای کرک مانند صورت با پیچیدن نخ دور موها از ریشه کنده می شوند. در این روش بند (نخ) روی پوست قرار می‌گیرد و