۵ تیر ۱۴۰۳

میزان مصرف گرده

سلامت و درمان مجله ایران دخت

خواص درمانی زهرِ زنبور عسل – قسمت سوم

صدیقه مخلوق پور
خواص درمانی زهرِ زنبور زهر نیش زنبور عسل زهر زنبور عسل مایعی است تلخ مزه، به رنگ روشن، دارای وزن مخصوص ۱/۱۳۱ ، بوی خاص و واکنش اسیدی که در مجاورت هوا به سرعت خشک می شود و در اثر خشک شدن ۳۰ تا ۴۰ درصد آب آن از دست