۳ اسفند ۱۴۰۲

ناامیدی

سلامت و درمان مجله ایران دخت

راههای کنترل حس ناامیدی

صدیقه مخلوق پور
راههای کنترل حس ناامیدی احساس ناامیدی برای همه اتفاق می افتد که می تواند شما را عصبانی کند ، احساس اضطراب کنید و بسیار پرخاشگر باشید. وقتی ناامید شوید ، احساس می کنید هیچ چیز تحت کنترل شما نیست و همه چیز آشوب است. سخت است بدانید از کجا شروع