۱۲ اسفند ۱۴۰۲
  • خانه
  • نشاط جهانداری،نشاط جهانداری بانوی خلبان ایرانی،نشاط جهانداری نخستین بانوی کاپیتان هواپیمای MD،بانوان موفق

نشاط جهانداری،نشاط جهانداری بانوی خلبان ایرانی،نشاط جهانداری نخستین بانوی کاپیتان هواپیمای MD،بانوان موفق

بانوان موفق

نشاط جهانداری بانوی خلبان ایرانی

مدیر محتوا
نشاط جهانداری بانوی خلبان ایرانی، متولد ۱۳۶۹ در تهران است. وی فارغ التحصیل لیسانس رشته ی فن آوری هوانوردی خلبانی می باشد که در حال حاضر به عنوان اولین کاپیتان MD خلبانی می کند. همسر ایشان، جناب آقای شاهپسندی نیز خلبان می باشند. نشاط جهانداری موفق شد بعد از خانم