۷ اسفند ۱۴۰۲

نصر حامد ابوزید

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب دایره های ترس

هادی گراوندی
آشنایی با کتاب دایره های ترس کتاب دایره های ترس: با این کتاب به بررسی نسبتی می پردازد که میان مسائل امروزی زنان در جهان اسلام با متن مقدس وجود دارد. به تعبیر نویسندۀ این کتاب « جهدی کوچک در جهاد بزرگ فهم دین است. » ابوزید دیباچۀ کتابش را