۵ تیر ۱۴۰۳

نفخ شکم

سلامت و درمان مجله ایران دخت

سندروم پیش از قاعدگی ، علائم و درمان آن

صدیقه مخلوق پور
سندروم پیش از قاعدگی هیچ یافته فیزیکی منحصر به فرد یا آزمایش آزمایشگاهی برای تشخیص مثبت سندروم قبل از قاعدگی وجود ندارد. اگر قبل از قاعدگی، شما دارای علائم خاصی باشید، ممکن است پزشک این علائم را به سندروم پیش از قاعدگی نسبت دهد. علائم سندروم پیش از قاعدگی چرخه