۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

نوشیدن آب گرم

تغذیه و تناسب اندام مجله ایران دخت

مزایای نوشیدن آب گرم را بدانید

حسنا سیدجودت
نوشیدن آب گرم برای بدن خواص زیادی دارد، منظور از آب گرم آب ولرم است یعنی  آبی که زبان و دهان شما را نسوزاند. در ادامه مزایای نوشیدن آب گرم را برای شما آورده ایم. مزایای نوشیدن آب گرم:  مزایای نوشیدن آب گرم را بدانید   کاهش درد عادات ماهیانه: