۳ اسفند ۱۴۰۲

نیش زنبور عسل

سلامت و درمان مجله ایران دخت

خواص درمانی زهرِ زنبور عسل – قسمت سوم

صدیقه مخلوق پور
خواص درمانی زهرِ زنبور زهر نیش زنبور عسل زهر زنبور عسل مایعی است تلخ مزه، به رنگ روشن، دارای وزن مخصوص ۱/۱۳۱ ، بوی خاص و واکنش اسیدی که در مجاورت هوا به سرعت خشک می شود و در اثر خشک شدن ۳۰ تا ۴۰ درصد آب آن از دست
سلامت و درمان مجله ایران دخت

خواص دارویی و درمانی زهر زنبور عسل – قسمت اول

صدیقه مخلوق پور
خواص دارویی زهر زنبور عسل نیش زنبور عسل وقتی زنبوران عسل در حالت انفرادی مورد آزار قرار گیرند یا وقتی عوامل خارجی مثل حمله جانوران موذی،کنجکاوی بچه ها و حتی دستکاری زنبوردار باعث احساس تهدید در زنبورهای یک کندو شود،زنبور یا حمله می کند و نیش می زند یا فرار