۲۷ خرداد ۱۴۰۳

نیم بوت چرم

پوشاک و مد مجله ایران دخت

کیف چکمه و کفش چرم و روش صحیح نگه داری از آن ها

مدیر محتوا
کیف چکمه و کفش چرم زمانی که از کفش خود استفاده نمی کنید با کاغذ فشرده و یا تکه پارچه آنها را پرکنید که فرم خود را از دست ندهند. تعریق و نمک حاصل از عرق بدن سبب خشکی چرم می شود، برای رفع آن و حفظ نرمی کفش، بطور