۱۳ اسفند ۱۴۰۲

هله هوله

سلامت و درمان مجله ایران دخت

اصل ۱۶۰ و ۱۶۱ از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی
اصل ۱۶۰ و ۱۶۱ از اصولی برای افزایش طول عمر اصل صدو شستم ( ۱۶۰ ) :   هله هوله راکه برای تندرستی خطر دارند ، نخرید :   شاید عجیب به نظر برسد که خوردن هله هوله کاری بسیار خطرناک است .  همچنین ، طبق اعلام اخیر موسسه ی