۷ اسفند ۱۴۰۲

هیدراته کردن

پوست مو زیبایی مجله ایران دخت

مراقبت از پوست در فصل زمستان

صدیقه مخلوق پور
مراقبت از پوست در فصل زمستان در زمستان، پوست دست و صورت خشک می شود و این به علت فقدان رطوبت  است. حفظ پوست هیدراته و مرطوب کردن آن  در طول زمستان بسیار مهم است . شما لازم نیست که به دنبال یک رژیم مراقبت از پوست باشید  . فقط