۱۴ آذر ۱۴۰۲

وارهیدگی

سلامت و درمان مجله تخصصی زیبایی و سلامت

تمریناتی برای آرامش و وارهیدگی

هادی گراوندی
در اینجا تمریناتی را به شما عزیزان یاد می دهیم این تمرینات شامل تمرین های سریع، آسان و بی نظیر برای دسترسی به وارهیدگی و آرامش می باشد. تمرینات وارهیدگی و آرامش:   آهسته ده بار دم عمیق و به همان آهستگی بازدم انجام دهید. صاف بنشینید و پاهایتان را