۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • خانه
  • واکنش در مقابل آشفتگی درونی در زندگی زناشویی

واکنش در مقابل آشفتگی درونی در زندگی زناشویی

سلامت و درمان مجله ایران دخت

واکنش در مقابل آشفتگی درونی در زندگی زناشویی

هادی گراوندی
واکنش در مقابل آشفتگی درونی در زندگی زناشویی ،  واکنش در مقابل آشفتگی درونی در زندگی زناشویی: رفتارهای ما در زندگی زناشویی باید همراه با آگاهی و مدیریت شده باشه تا بتونیم در آرامش همراه با عشق با همسرمون زندگی کنیم. مردان و زنان دو گروه متفاوت از هم در