۱۴ آذر ۱۴۰۲

واکنش منطقه ای

سلامت و درمان مجله تخصصی زیبایی و سلامت

خواص دارویی و درمانی زهر زنبور عسل – قسمت چهارم

صدیقه مخلوق پور
استفاده های دارویی از زهر زنبور عسل زهر زنبور عسل هنوز به عنوان یک داروی رسمی معرفی نشده است، اما کاربردهای مثبت تحقیقاتی آن نشان می دهد که احتمالا در آینده از این ماده بطور وسیع در درمان برخی از بیماری ها استفاده شود. تاکنون از زهر زنبور عسل به