۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

ورزش نکردن

تغذیه و تناسب اندام مجله ایران دخت

چرا لاغر نمیشم؟

زهرا دژ پسند
شاید بارها و بارها راه های مختلفی را برای لاغری امتحان کرده باشید ولی به بن بست خورده اید، این مشکل فقط مشکل شما نیست بسیاری از افراد روزانه کارهای مختلفی را برای لاغر شدن و رسیدن به وزن مناسب و ایده آل خود امتحان می کنند، اما هنگامی که