۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

ویتامینA

سلامت و درمان مجله ایران دخت

تاثیرات امگا ۳ بر افسردگی

مدیر محتوا
تاثیرات امگا ۳ بر افسردگی چکیده: ماهی  اسید های چرب امگا۳ ، به دلیل کارکرد های مهمی که در بدن دارند، فوق العاده مهم هستند. امگا۳ به دلیل تاثیراتی که بر سلامت قلب و عروق و سلامت روان می گذارد، مورد مطالعه قرار گرفته است. اما چه چیزهایی می دانیم؟؟