۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • خانه
  • ویژگی های سه تار،دسته سه تار،خرک سه تار،کاسۀ طنینی سه تار،آشنایی با ساز سه تار،سه تار،مضراب سه تار

ویژگی های سه تار،دسته سه تار،خرک سه تار،کاسۀ طنینی سه تار،آشنایی با ساز سه تار،سه تار،مضراب سه تار

آموزش موسیقی ساز شناسی موسیقی ایران و جهان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با ساز سه تار

هادی گراوندی
آشنایی با ساز سه تار سه تار: سه تار، از سازهای زهی مضرابی (زخمه ای) مقّید است که در ساخت آن از چوب، فلز و زه یا نخ نایلون استفاده می شود. سه تار را از خانواده تنبور دانسته اند و امروزه، در مقایسه، به تار نزدیکتر است و معمولاً