۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

ویژگی های عسل خوب

تغذیه و تناسب اندام مجله ایران دخت

ویژگی های عسل خوب

هادی گراوندی
ویژگی های عسل خوب رنگ عسل : عسل برحسب این که متعلق به کدام منطقه و کدام گل باشد ، رنگش متفاوت است . عسل اقاقیا به رنگ سفیدی می زند ، عسل بهارنارنج زرد طلایی است ، عسل جنگل های مازندران زرد مایل به سبز ، عسل آویشن عقیقی