۱۰ مهر ۱۴۰۲

پرتقال برای پوست

تغذیه و تناسب اندام مجله تخصصی زیبایی و سلامت

پوست پرتقال را به این دلایل دور نریزیم

صدیقه مخلوق پور
پوست پرتقالی که می خورید را نگه دارید. البته باید از پرتقال های ارگانیک استفاده کنید تا سموم و آفت کش ها وارد پوست پرتقال نشده باشند. این پوست ها را روی سینی خشک کن بگذارید سپس با دمای ۱۰۰ درجه فارنهایت حدود بیست و چهارساعت خشک شان کنید. از