۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • خانه
  • پرورش ذوق عامه در دوره پهلوی

پرورش ذوق عامه در دوره پهلوی

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی

هادی گراوندی
پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی کتاب پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی : « فیلم فارسی »، « تئاتر لاله زاری »، « موسیقی کوچه بازاری » در بیان روشنفکران و منتقدان  هنری و دولتمردان عصر پهلوی اسم مستعاره های  «ابتذال» بود. در دهۀ ۱۳۳۰ رشد شهر نشینی، مصرف