۱۱ اسفند ۱۴۰۲

پس روی لثه

سلامت و درمان مجله ایران دخت

پس روی لثه و دلایل آن

مدیر محتوا
پس روی لثه و دلایل آن اگر بر اثر عوامل مختلف مشکل پس روی لـثه پیدا کردید و زیبایی دندان های شما را تحت تاثیر قرار داده است با استفاده از جراحی لـثه بمی توانید بهبود پیدا کنید. پیوند لـثه نوعی عمل جراحی دندانپزشکی نسبتا سریع است که برای اصلاح