۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

پیشگیری از سردرد

سلامت و درمان مجله ایران دخت

علل سردرد و پیشگیری و از آن

صدیقه مخلوق پور
سردرد یکی از مشکلات شایعی است که برای هر شخصی در طول زندگی رخ داده و می‌دهد. درواقع، اغلب مردم عوارض ناشی از سردرد را بارها و بارها تجربه کرده اند اما تا وقتی سردردشان مزمن نشود، با آن کج‌دار و مریض سر می‌کنند و این درحالی‌است که سردرد، می‌تواند