۲۸ خرداد ۱۴۰۳

چاقی در ایران

تغذیه و تناسب اندام مجله ایران دخت

علل چاقی و افزایش وزن و علت چاقی در ایران

هادی گراوندی
علل چاقی و افزایش وزن و علت چاقی در ایران علل چاقی و افزایش وزن ۱ -عوامل ژنتیکی عوامل وراثتی مختلفی وجود دارند که باعث افزایش وزن در افراد می شوندو حدود ۳۰ درصد چاقی ها مربوط به این نوع عوامل می باشند. ۲ -علل هورمونی الف) کاهش فعالیت تیروئید