۱۳ اسفند ۱۴۰۲

چرخ خیاطی دستی

پوشاک و مد مجله ایران دخت

آشنایی با ماشین های دوخت در طراحی لباس

هادی گراوندی
آشنایی با ماشین های دوخت در طراحی لباس ماشین های دوخت تصویر  در ابتدا خیاطی با دست انجام می شد. اما با ابداع چرخ خیاطی دوخت ها از حالت دستی به ماشینی تغییر یافت و کم کم شکل ساده ی چرخ با پیشرفت تکنولوژی کامل تر شد به نحوی که