۷ آذر ۱۴۰۲

چرخ همه کاره

پوشاک و مد مجله تخصصی زیبایی و سلامت

اجزای چرخ های ( همه کاره )

هادی گراوندی
اجزای چرخ های ( همه کاره ) اجزای چرخ ( همه کاره )    انتخاب این مدل چرخ به علت عمومیت آن در مراکز آموزشی می باشد. البته در تمام چرخ هایی از این نوع کاربرد و جایگاه دکمه ها و پایه ها با تغییرات اندکی شبیه هم است. (