۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

  کافکا

دل نوشته مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کسانی که حوصله ندارند …

مدیر محتوا
کسانی که حوصله ندارند … ، کافکا ، فرهنگِ سه‌خطی ، فرانتس کافکا ، دکترصفایى مقدم ، دل نوشته ، کسانی که حوصله ندارند … ، ایراندخت ، دکترصفایى مقدم   کسانی که حوصله ندارند … “فرهنگ سه خطی” ایراندخت  روزی “فرانتس کافکا” نویسنده مشهور چک تبار، در حال قدم