۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • خانه
  • کربوهیدرات در ورزش

کربوهیدرات در ورزش

تغذیه و تناسب اندام مجله ایران دخت

تغذیه در ورزش و معرفی دسته های ضروری غذایی

مدیر محتوا
تغذیه، از مهمترین نکاتی که در سلامتی یک ورزشکار نقش تعیین کننده دارد اهمیتی است که او به تغذیه خود می دهد. تغذیه مناسب همچنین اثرات مهمی در کارآیی ورزشی ورزشکار دارد. نیاز بدن انسان به مایعات و انرژی که از راه مواد غذایی تامین می شود برحسب سن، جثه،