۵ تیر ۱۴۰۳

کرم فاندیشن چیست

مجله ایران دخت معرفی مواد آرایشی بهداشتی

از فوندیشن ها چه چیزهایی بدانیم؟

صدیقه مخلوق پور
فوندیشن دقیقاً همان چیزی است که نام آن نشان می دهد، زیرسازی که بر روی آن کل آرایش صورت خود را انجام خواهید داد. فوندیشن باعث می شود تمام ایرادات پوستی از جمله جوش، جای جوش،لک پوشیده شود و ظاهری مرمری به پوست شما بدهد. توجه داشته باشید برای انتخاب