۲۸ خرداد ۱۴۰۳

کشش

آموزش آواز آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

اجرای آواز و مشخصات فیزیک صدا

هادی گراوندی
اجرای آواز و مشخصات فیزیک صدا وسعت صدا: همان زیر و بمی یا ارتفاع صوت است. صداهای موسیقایی می‌توانند در سطوح مختلف زیر و بمی حاصل شوند. چنانکه صدای مردان از صدای زن ها کلفت تر است. هرچه ارتعاش صوت کندتر باشد صوت حاصله از آن بم تر است. صدا