۳۱ خرداد ۱۴۰۳

کفش جیر

پوشاک و مد مجله ایران دخت

فاکتورهای انتخاب کفش مجلسی مناسب

صدیقه مخلوق پور
فاکتورهای انتخاب کفش مجلسی مناسب کفش های مجلسی اعتماد به نفس بالایی رو در فرد مورد استفاده کننده ایجاد میکند، کفش های مجلسی تنوع های بسیاری دارند. اما در صورتی که خانم ها در انتخاب کفش مجلسی زنانه دقت زیادی نداشته باشند ممکن است باعث آزار آنها شود. مثلا میتواند