۱ فروردین ۱۴۰۲

کلاوس مولر

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

شمنیسم ‌: درمان‌گران، روح‌ها، آیین‌ها

irandokht admin
شمنیسم‌ : درمان‌گران، روح‌ها، آیین‌ها شمن آیا می‌توان جغرافیای زمین و تاریخ انسان را به قلمروها و دوره‌هایی برای حضور شمن‌ها، کاهنان، پیشگویان، حکیمان، فیلسوفان و دانشمندان تقسیم کرد یا نه؟ به‌هرحال، درباره شمن‌ها، بیشترین حضورشان در شمال آسیا، سیبری و تاحدی آسیای مرکزی گزارش شده است. هرچند شمنیسم اساساً