۲۸ خرداد ۱۴۰۳

کمپانی پنتون

پوشاک و مد مجله ایران دخت

رنگ سال ۲۰۲۰ کدام رنگ ها است؟؟؟

مدیر محتوا
هر ساله فشن دوستان و طراحان مد در روز های پایانی سال منتظرند، که بر اساس یک قانون نانوشته، کمپانی های معروف دنیا مانند پنتون رنگ سال را انتخاب کنند. البته رنگ ها متعددی معرفی می شوند و در واقع پالت رنگ می باشند. رنگ معرفی شده برای هر فصل