۳۱ خرداد ۱۴۰۳

کمپرس سرد

سلامت و درمان مجله ایران دخت

درمان های خانگی برای رهایی از دندان درد

زهرا دژ پسند
اگر دچار دندان درد هستید، مهم است که ریشه درد خود را پیدا کنید تا بتوانید درمانی مناسب برای آن بیابید . به طور معمول استفاده از آب نمک و کمپرس سرد می تواند سوزش و درد جزئی را برطرف کند. اگر درد شما بیشتر از دو روز ادامه داشت،