۳۱ خرداد ۱۴۰۳

کمپرس یخ

پوست مو زیبایی مجله ایران دخت

کم کردن درد اپیلاسیون با استفاده از روش ها و راهکارهای مناسب

مدیر محتوا
کم کردن درد اپیلاسیون با استفاده از کرم یا پماد بی حس کننده : این کار ناحیه ای که موهای زائد آن قسمت را می خواهید از بین ببرید بی حس کرده و تا اتمام اپیلاسیون درد کمتری را احساس خواهید کرد. البته یک مشکل وجود دارد این است که