۳۱ خرداد ۱۴۰۳

کم وزنی

تغذیه و تناسب اندام مجله ایران دخت

افزایش وزن سریع و طبیعی

صدیقه مخلوق پور
افزایش وزن سریع و طبیعی کم وزنی به عنوان داشتن شاخص توده بدنی (BMI) کمتر از ۱۸٫۵ تعریف شده است. در واقع این شاخص به عنوان ابزاری برای تعیین چاقی یا لاغری افراد به کار می رود. این مقدار از توده بدنی مورد نیاز برای داشتن وضعیت سلامت بهینه کمتر است. افزایش وزن